Over ons

 Onze basisfilosofie
Als “School voor ervaringsgericht leren” biedt het Delta-Huis een plek aan cursisten die aan de hand van diverse leerervaringen eigen mogelijkheden en gedrag willen verruimen. Veel aandacht gaat uit naar het ontwikkelen c.q. stimuleren van de eigen creativiteit, die in de ruime zin van het woord ook staat voor het vergroten van het eigen probleemoplossend vermogen.

Niet teveel praten over…, maar doen, dat is het motto. Door alleen te praten over… verandert gedrag niet. Door te doen en te ervaren kunnen mensen voor ander gedrag en attitude kiezen. Elkaar op een liefdevolle en respectvolle manier bejegenen, steeds opnieuw zoeken naar wat mensen in potentie kunnen, erkenning geven aan mensen en bewust hanteren van positieve bevestiging zijn hierin sleutelbegrippen. Daar hoort bij: fouten mogen maken, jezelf en anderen relativeren en plezier hebben in de dingen die je doet. Soms confronterend, maar altijd komen tot je eigen kern.